Suspendare activitate societate comerciala

Acte necesare suspendare temporara activitate societate comerciala

Daca nu mai pot fi desfasurate activitatile pentru care a fost infiintata firma sau daca se  anticipeaza o scadere a activitatii firmei pentru o anumita perioada de timp se poate  intra in inactivitate temporara. Activitatea oricarei societati comerciale poate fi suspendata pentru o perioada de maxim trei ani.

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara a activitatii sunt (conform O.N.R.C)

  1. Cerere de inregistrare (original);
  2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii;
  3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii (toate certificatele constatatoare atat pentru sediul social, puncte de lucru, activitati autorizate la terti);
  4. Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;
  5. Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
  6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (se platesc direct la sediul O.R.C):

– taxe de registru;

– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ASPECTE IMPORTANTE

Pe durata suspendarii societatea comerciala nu poate avea activitate economica, nu poate obtine venituri si nu poate efectua plati.

Datoriile catre o firma cu activitatea suspendata pot fi recuperate dupa ce aceasta isi reia activitatea, pentru ca nu se afla intr-o situatie similara insolventei sau falimentului.

Activitatea societatii se poate relua in orice moment, nefiind obligatorie ajungerea acesteia la termenul prevazut initial.

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Suspendare activitate firma, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *