Succesiunea in Noul cod civil

 1. Rezerva succesorala
 2. Renuntarea la mostenire
 3. Acceptarea mostenirii
 4. Mostenirea sotului supravietuitor
 5.      Procedura succesorala notariala
 6. Anulare certificat mostenitor
 7. Certificat de mostenitor
 8. Impartirea mostenirii

 

Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat in vigoare de la 1 octombrie 2011, aducand modificari si completari institutiilor déjà existente  precum si institutii fundamental noi.

Va prezentam succint prevederile Noului Cod civil in materia succesiunii

Transmisiunea mostenirii este reglementata in Noul Codul civil la art. 1100-1134. Cel chemat la mostenire in temeiul legii sau al vointei defunctului poate accepta mostenirea sau poate renunta la ea, intr-un anumit termen, denumit de legiuitor termen de optiune succesorala.

Termenul de optiune succesorala este de un an de la deschiderea mostenirii conform art. 1103 din noul Cod civil.

In anumite situatii expres reglementate de Codul civil, termenul de un an curge:

 • de la data nasterii celui chemat la mostenire, daca nasterea s-a produs dupa deschiderea mostenirii;
 • de la data inregistrarii mortii in registrul de stare civila, daca inregistrarea se face in temeiul unei hotarari judecatoresti de declarare a mortii celui care lasa mostenirea, cu exceptia cazului in care succesibilul a cunoscut faptul mortii sau hotararea de declarare a mortii la o data anterioara, caz in care termenul curge de la aceasta din urma data;
 • de la data la care legatarul a cunoscut  sau trebuia sa cunoasca legatul sau, daca testamentul cuprinzand acest legat este descoperit dupa deschiderea mostenirii;
 • de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca legatura de rudenie pe care se intemeiaza vocatia sa la mostenire, daca aceasta data este ulterioara deschiderii mostenirii.

Mostenitorii celui care a decedat fara sa-si fi exercitat dreptul de optiune succesorala il exercita separat, fiecare pentru partea sa, in termenul aplicabil dreptului de optiune privind mostenirea autorului lor. Partea succesibilului care renunta profita celorlalti mostenitori ai autorului sau.

Un element de noutate aduce art. 1104 din noul cod civil respectiv posibilitatea de prorogare a implinirii termenului de optiune succesorala. In situatia in care succesibilul a cerut intocmirea inventarului anterior exercitarii dreptului de optiune succesorala, termenul se va prelungi pana la intocmirea si comunicarea procesului verbal de inventariere si inca doua luni de la acest moment.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Succesiune, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *