Sediu social al unei societati comerciale

Orice societate comerciala trebuie sa aiba un sediu social.

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu urmatoarele documente (fotocopii):

  1. contract de vanzare-cumparare;
  2. contract de inchiriere sau subinchiriere (inregistrat la organele fiscale locale, in cazul in care proprietarul este persoana fizica)
  3. contract de leasing imobiliar;
  4. contract de comodat, de uz, uzufruct;
  5. certificat de mostenitor;
  6. incheiere intabulare / extras carte funciara.

Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

Nota : Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996, trebuie prezentat in mod obligatoriu:

  • Avizul favorabil al asociatiei de proprietari,
  • Acordul titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Sediu social, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *