Rezolutiunea este o sanctiune a neexecutarii culpabile a uneia dintre obligatiile care-si servesc reciproc de cauza, izvorata dintr-un contract sinalagmatic cu executare imediata, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia existenta anterior incheierii sale, fie pe cale judiciara (rezolutiunea judiciara), la cererea partii care si-a executat obligatia, fie pe cale conventionala, cand partiile stipuleaza de comun acord desfiintarea contractului pentru neexecutare (rezolutiunea conventionala).

Rezolutiunea judiciara constituie regula, iar rezolutiunea conventionala, exceptia.

Domeniul de aplicare al rezolutiunii

Rezolutiunea se aplica numai contractelor sinalagmatice cu execuatre dintr-o data, nu si celor unilaterale.

In noul Cod civil, modificari importante se aduc in ceea ce priveste rezolutiunea si rezilierea contractului. Domeniul de aplicare a rezolutiunii este extins, astfel, chiar daca domeniul de aplicare il constituie contractele sinalagmatice, mecanismul rezolutiunii fiind legat de reciprocitatea si interdependenta obligatiilor contractuale, exista contracte unilaterale, cum este cazul gajului, in care rezolutiunea trebuie sa permita uneia dintre parti sa puna capat legaturii contractuale.

In noul cod civil rezolutiunea este, ca regula, conventionala si nu judiciara, ca in vechiul cod civil.

Rezolutiunea contractului este o sanctiune civila, garantie a respectari contractului, de natura a contribui la executarea intocmai si cu buna-credinta, a obligatiilor contractuale.

O asemenea actiune va putea fi exercitata numai de partea in privinta careia angajamentul nu s-a executat, debitorul obligatiei neexecutate nu va putea solicita niciodata rezolutiunea.

Pentru admiterea actiunii avand ca obiect rezolutiunea unui contract se cer indeplinite urmatoarele conditii:

  • una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale
  • rezolutiunea poate avea loc numai pentru o parte a contractului, cu conditia ca executarea sa sa fie divizibila (art.1559 alin.2)
  • neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia

Noul Cod civil, a inserat in art.1564 alin.1, dispozitia conform careia contractul desfiintat prin rezolutiune se considera ca nu a fost niciodata incheiat. Daca prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este tinuta, in acest caz, sa restituie celeilalte parti prestatiile primite.

Rezilierea contractului

Rezilierea inseamna desfiintarea unui contract bilateral, cu executare succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiiilor contractuale.

Rezilierea are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare numai pentru viitor. Prestatiile executate in trecut, fiind de regula ireversibile, raman definitiv executate.

Contractul de inchiriere, de exemplu, este un contract cu executie succesiva, in timp. Daca la un moment dat una dintre parti nu-si mai executa obligatia, cealalta parte va putea cere rezilierea contractului.

Ca efect al rezilierii, efectele viitoare ale contractului inceteaza, fara insa ca aceasta sa aiba vreo influenta asupra a tot ceea ce s-a executat pana atunci.

In doctrina s-a afirmat ca, se poate spune ca rezolutiunea contractelor cu executare succesiva se numeste reziliere. De aceea, cu exceptia faptului ca desfiinteaza contractul numai pentru viitor, rezilierii i se aplica, sub toate celelalte aspecte, regimul juridic al rezolutiunii.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Rezolutiunea si rezilierea contractelor, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *