Creantele pot fi recuperate fie prin intermediul formularii unei cereri pentru emiterea unei ordonante de plata, fie prin formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitorului, in temeiul Legii nr. 85/2006 a insolventei.

Diferentele dintre aceste doua cai procedurale sunt esentiale: daca prima procedura asigura potential recuperarea creantei intr-un interval de timp mai redus, a doua procedura vizeaza fondul raporturilor juridice dintre parti, astfel incat, pe termen mediu, asigura o mai mare siguranta a recuperarii creantei.

Pentru alegerea variantei optime pentru recuperarea creantelor se va tine seama de o serie de factori, cum ar fi:

– cuantumul creantei,

– data scadentei acesteia,

– situatia economico-financiara a debitorului, respectiv stabilitatea acestuia,

– prezenta pe piata relevanta,

– cifra de afaceri etc.

Modalitati de recuperare a creantelor

– plata benevola;

– darea in plata;

– compensatia;

– tranzactia;

– executarea silita;

– procedura insolvente.

Modalitatea de inregistrare a creantelor

Cererea de deschidere a procedurii insolventei – se depune la instanta de la sediul debitorului. In masura in care aceasta cerere este considerata de catre instanta ca intemeiata, debitorul nu contesta starea de insolventa ori contestatia acestuia este respinsa, instanta dispune deschiderea procedurii (in forma generala sau simplificata).

Cererea de admitere a creantei (declaratie de creanta) – trebuie sa fie inregistrata de catre creditor la instanta care a dispus deschiderea procedurii, cu respectarea termenului-limita stabilit de catre judecatorul sindic – maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii.

Pentru formularea cererii de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitorului trebuie indeplinite anumite conditii si anume:

– existenta unei creante certe, lichide si exigibile.

– sa fi trecut peste 30 de zile de la momentul la care creanta a devenit exigibila.

– creanta sa depaseasca valoarea-prag impusa de lege (minim 10.000 lei sau, in cazul creditorilor salariati ai debitorului, 6 salarii medii pe economie).

– debitorul sa se gaseasca in stare de insolventa.

Procedura somatiei de plata reprezinta o procedura judiciara mult simplificata, prin intermediul careia creditorii isi pot recupera “creantele certe, lichide si exigibile, ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris, ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”

Instanta competenta este instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta, anume fie instanta de la domiciliul debitorului, fie instanta de la locul nasterii creantei sau instanta de la domiciliul creditorului.

Cererea se depune in atatea exemplare cati debitori sunt chemati in judecata si un exemplar pentru instanta, avand atasate copii de pe documentele doveditoare. Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Recuperarea creantelor, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *