Tribunalul IASI, Sentinta comerciala Nr. 913 S din 30 septembrie 2010

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal, creditoarea SC G SA a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitorul AF P pentru recuperarea unei creante in suma de 10522,78 lei, reprezentand c/vrate restante, asigurare casco si RCA precum si penalitati de intarziere, datorie scadenta de mai mult de 30 de zile.

Creditorul a depus in dovedirea cererii de deschidere a procedurii insolventei copia contractului de inchiriere nr. x incheiat la data de 03.02.2007 avand ca obiect cedarea contra cost a folosintei unui autovehicul, facturi fiscale si fise de calcul a penalitatilor, alte inscrisuri.

Legal citati, reprezentantii debitorului au formulat contestatie impotriva cererii creditoarei si solicitand indatorarea acesteia la plata unei cautiuni in conformitate cu art. 33, alin. 3 din legea 85/2006, sustin ca actiunea nu indeplineste conditiile legii 85/2006.

Invedereaza faptul ca debitul rezultand din facturile depuse in dovedirea acestuia nu au fost insusite de catre reprezentantii debitoarei, neexistand in acest sens un titlu executoriu valabil in sensul legii 85/2006 si a art. 379, alin. 3 din Codul de Proc. Civila. Motivul refuzului de a plati pretul folosintei spatiului a fost determinat de faptul ca in urma unei defectiuni debitorul a adus autoturismul inchiriat la reparatii, lasandu-l in service-ul creditoarei. La momentul cand autoturismul trebuia ridicat debitorul a constat ca reprezentantii creditoarei refuza sa i-l elibereze, conditionandu-l de plata a doua rate care erau nefacturate de altfel. Si in momentul de fata autoturismul se afla in posesia creditoarei. In acest sens se invoca neexecutarea contractului din partea creditoarei, dar si incertitudinea creantei pretinse.

Nu in ultimul rand reprezentantii debitoarei sustin ca refuzul de plata a c/v chiriei comerciale nu echivaleaza cu starea de insolventa, societatea debitoare neaflandu-se in incetare de plati.

Totodata pretind ca valoarea creantei reclamate se situeaza sub nivelul valorii prag al creantei conf. art. 3, alin. 1, pct. 12 din lege modificata .

Prin urmare, invocand incertitudinea creantei declarate si disp. art. 33 din lege solicita sa se constate acest aspect, cererea de deschidere a procedurii urmand a fi respinsa.

In dovedirea contestatiei depune inscrisuri contabile cu care reprezentantii debitoarei inteleg sa faca dovada celor sustinute.

La termenul de judecata din 30.09.2010 instanta constata neintemeiata cererea debitoarei cu privire la stabilirea unei cautiuni in sarcina creditoarei dispunand respingerea acesteia in considerarea faptului ca inscrisurile depuse configureaza aspectul referitor la seriozitatea cererii depuse.

Analizand cauza dedusa judecatii sub aspectele precizate de catre parti instanta retine ca cererea de deschidere a procedurii de insolventa formulata de se refera la incetarea de plati a debitoarei catre acestea in ceea ce priveste derularea unui contract de inchiriere autoturism.

Prin contestatia formulata reprezentantii debitoarei au emis aparari in ceea ce priveste starea de insolventa reclamata, cuantumul si certitudinea creantei.

Referitor la aspectul atingerii pragului prevazut de art. 3, alin. 1, pct. 12 din lege instanta constata ca la momentul formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei valoarea prag era de 10000 lei, majorarea acesteia intrand in vigoare ulterior datei de inregistrare – 10.07.2009. In acest fel instanta va raporta cererea de deschidere a procedurii la momentul inregistrarii acesteia si nu la cel al solutionarii.

In ceea ce priveste conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca o creanta considera ca cererea formulata de creditoare este nejustificata.

In cauza, existenta creantei reclamate este discutabila din punct de vedere juridic, astfel ca, sumele inscrise in documentele creditoarelor nu reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila in sensul art. 379, alin. 3 Cod Procedura Civila; aspectul enuntat se coroboreaza cu faptul ca reprezentantii debitoarei au avut cunostinta de existenta si valoarea creantei, dar prin contestarea creantei isi exprima in mod expres pozitia de neinsusire a debitului.

Se retine totodata ca nu lipsa lichiditatilor sta la baza acumularii debitului ci refuzul de plata din partea debitoarei ca urmare a incertitudinii creantei pretinse, dar mai ales datorita neindeplinirii din partea creditoarei a unor clauze contractuale asumate.

Prin urmare, atat timp cat procedura reglementata de Legea nr. 85/2006 nu reprezinta un mijloc de recuperare a unui debit ci este o procedura speciala care se aplica numai in momentul in care respectivul debit nu s-a putut recupera pe caile reglementate de dreptul comun, in cauza, in lipsa unei creante certe, nu se justifica inceperea procedurii insolventei, motiv pentru care cererea introductiva urmeaza a fi respinsa.

Cum aspectul certitudinii creantei nu s-a confirmat, instanta considera ca in cadrul acestei proceduri executionale colective nu se poate realiza o analiza aprofundata, constatand in incertitudinea cuantumului debitului, a penalitatilor de intarziere, dar mai ales a nerespectarii unor clauze sau conditii de buna derulare a contractului.

Prin urmare, in lipsa unei creante certe, ca una din conditiile obligatorii declansarii procedurii Legii nr. 85/2006, in conditiile art. 379 din Codul Civil cererea introductiva urmeaza a fi respinsa.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Recuperare creante. Deschiderea procedurii insolventei, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *