Mostenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta.

Mostenirea  unei persoane se deschide la data decesului acesteia.

Deschiderea procedurii succesorale poate fi facuta de catre orice persoana interesata respectiv care are vocatie succesorala:

 • printr-o cerere adresata unui birou notarial (daca mostenitorii se inteleg);
 • prin promovarea unei actiuni in instanta.

Dupa deschiderea succesiunii, patrimoniul persoanei se transmite mostenitorilor sai, conform celor prevazute de defunct prin testament sau conform dispozitiilor legale, in lipsa existentei unui testament.
Astfel, mai multe persoane devin coproprietare asupra bunurilor ce compun patrimoniul succesoral, insa nici unul dintre mostenitori nu are un drept de proprietate exclusiv asupra unui bun individual determinat. Fiecare mostenitor este coproprietar asupra unei cote parti din mostenire.

In aceste situatii se pune problema iesirii din indiviziune respectiv se impune promovarea unei actiuni de partaj succesoral.

Daca toti mostenitorii sunt de acord se poate face un partaj voluntar – imparteala prin buna invoiala – insa pentru a fi valabi acest partaj, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • toti coproprietarii sa fie prezenti;
 • coproprietarii sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Minorii sau persoanele puse sub interdictie  pot fi parti ale partajului dar numai daca sunt reprezentati si asistati de ocrotitorul legal si, in toate cazurile, cu incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare.
 • coproprietarii sa fie de acord cu realizarea impartelii in acest mod si cu clauzele conventiei. Conventia de partaj se poate incheia doar dupa deschiderea succesiunii; orice intelegere anterioara reprezinta un pact asupra unei mostenirii viitoare si este nula absolut.

Daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, pentru a iesi din indiviziune coproprietarii trebuie sa solicite instantei de judecata competente imparteala mostenirii.

Prin cererea de partaj succesoral reclamantul trebuie sa arate persoanele intre care urmeaza  a  avea  loc  partajul,  titlul  pe  baza  caruia  se  cere imparteala,  toate bunurile supuse partajului,  evaluarea  lor, locul unde se afla acestea,  precum si persoana care le detine sau le administreaza.

Instanta competenta privind cererile in materie de mostenire este cea in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu.

IMPORTANT: inainte de depunerea cererii la instanta, persoana interesata este obligata sa se adreseze notarului pentru indeplinirea procedurii notariale de verificare a evidentelor succesorale. In urma acestei verificari, notarul va elibera o Incheiere inregistrata in Registrul General Notarial si care se va anexa cererii de chemare in judecata. Neindeplinirea acestei proceduri prealabile va putea fi invocata de instanta, din oficiu sau de catre parat.

In urma desfasurarii in instanta a acțiunii ce are ca obiect partajul succesoral, mostenitorii obtin o hotarare judecatoreasca ce constituie titlu de proprietate al fiecarui succesor pentru bunurile ce i-au fost atribuite.

In cazul mostenirii unor imobile, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de partaj incheiat in forma autentica la notariat sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, dupa caz, au fost inscrise in cartea funciara.

Acte necesare partajului succesoral

 • certificatul de deces;
 • certificatul de mostenitor/legatar (daca exista);
 • copia testamentului (daca exista);
 • actele de stare civila ale partilor pentru a dovedi gradul de rudenie cu defunctul;
 • titlurile de proprietate ale bunurilor care fac parte din masa succesorala (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, titlu de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991, contract de schimb etc.).
 • acte care dovedesc exercitarea dreptului de optiune succesorala (de ex. declaratie notariala de acceptare sau de renuntare la mostenire, acte care dovedesc acceptarea tacita a succesiunii, etc.).

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Partaj succesoral. Partaj mostenire, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *