0745.095.893

Cabinet Avocatura Lex Plus

Avocat Bucuresti

Articole

Operatiuni la Oficiul Registrului Comertului bucuresti- asistenta si reprezentare juridica

 

• infiintare societati comerciale; rezervare denumire;

• redactare si atestare act constitutiv;

• modificare act constitutiv;

• redactare acte aditionale, hotarari AGA, decizii asociat unic;

• cesiune parti sociale sau actiuni;

• intrare sau retragere asociati;

• schimbare administratori si/sau cenzori;

• infiintare sau radiere puncte de lucru, sucursale, filiale;

• modificare sediu social, prelungire contracte de sediu;

• completare obiect de activitate; autorizare obiecte de activitate;

• suspendare activitate, dizolvare, lichidare, societate comerciala.

Youtube

Nota: Pentru a demara un demers juridic referitor la o Operatiuni registrul comertului bucurestine puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4) 0745.095.893Formular online sau email