Onorariul are un nivel accesibil si se modifica semnificativ in functie de diversi factori cum ar fi: complexitatea lucrarii, timpul alocat, urgenta, istoricul colaborarii cu clientul etc.

Cheltuieli: Cheltuielile aferente activitatii avocatiale – taxe de timbru, timbru judiciar, onorariu expert, cheltuieli de deplasare, s.a.m.d. vor fi suportate de client separat de plata onorariului avocatial.

 

Statutul profesiei de avocat –  Hotararea nr. 64/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, prevede referitor la onorariu:

Art. 127. (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau.

(2) Onorariile vor fi stabilite in raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

 1. a) timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau a activitatii cerute de client;
 2. b) natura, noutatea si dificultatea cazului;
 3. c) importanta intereselor in cauza;
 4. d) imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il impie-dica pe avocat sa accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de client fara investigatii supli-mentare;
 5. e) notorietatea, titlurile, vechimea in munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului;
 6. f) conlucrarea cu experti sau alti specialisti, impusa de natura, obiec-tul, complexitatea si dificultatea cazului;
 7. g) avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
 8. h) situatia financiara a clientului;
 9. i) constrângerile de timp in care avocatul este obligat de imprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 128. (1) Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, in limitele legii si ale prezentului statut. Este interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de catre organele profesiei, de catre formele de exercitare a profesiei de avocat sau de catre avocati.

(2) Onorariile se determina si se prevad in contractul de asistenta juri-dica la data incheierii acestuia intre avocat si client, inainte de inceperea asistentei si/sau a reprezentarii clientului.

(3) In cazul in care imprejurarile concrete impun asigurarea asistentei si/sau a reprezentarii imediate si nu se poate incheia un contract de asistenta juridica, avocatul este obligat sa transmita clientului, in cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care sa aduca la cunostinta acestuia onorariile pe care le propune pentru asistenta si/sau reprezentare. In absenta unei instructiuni exprese a clientului privind incetarea asistentei si/sau a reprezentarii ori a unei comunicari prin care clientul isi exprimaexpres dezacordul in privinta onorariilor, se considera ca fiind acceptate onorariile propuse prin comunicarea facuta de avocat.

(4) In toate situatiile, onorariile vor fi prevazute in contractul de asistenta juridica, ce urmeaza sa fie incheiat in forma scrisa.

(5) Onorariile pot fi stabilite si in moneda straina, sub conditia ca plata acestora sa respecte prevederile privind regimul legal al platilor.

Art. 129. (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

 1. a) onorarii orare;
 2. b) onorarii fixe (forfetare);
 3. c) onorarii de succes;
 4. d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevazute la lit. a)-c).

(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care le presteaza clientului.

(3) Onorariul fix (forfetar) consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il presteaza ori, dupa caz, le presteaza clientului.

(4) Onorariul orar si fix (forfetar) se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

(5) Avocatul poate sa primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara.

(6) Avocatul are dreptul ca in completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.

(7) In cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

Art. 131. Avocatul poate percepe onorarii numai de la clientul sau ori de la un mandatar al acestuia.

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Onorariu Avocat, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *