0745.095.893

Cabinet Avocatura Lex Plus

Avocat Bucuresti

Articole

Notificare reziliere contract

 

NOTIFICARE

   Subscrisa S.C ....................., cu sediul in ........, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ...., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........, avand cod fiscal ......., tel./fax .............., reprezentata prin ...................... in calitate de administrator

   Catre:

   SC ....................., cu sediul in ................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ...., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................., avand cod fiscal ..........., tel./fax .............., reprezentata prin ..................... in calitate de administrator

   Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii cu nr. ..... din data de ............. conform art. ..... din contractul mentionat mai sus.