Pentru a-l putea mosteni pe defunct, sotul supravietuitor trebuie sa indeplineasca conditiile genereale cerute de lege pentru a mosteni: capacitate succesorala, sa nu fie nedemn, dar si o conditie speciala, si anume aceea de a avea calitatea de sot la data deschiderii succesiunii.

Pentru ca sotul supravietuitor sa aiba aceasta calitate, casatoria trebuie sa fie valabil incheiata, adica sa fie indeplinite toate conditii de fond si forma necesare pentru incheierea ei.

Concubinajul, indiferent de durata, nu confera vocatie succesorala legala concubinului supravietuitor.

Sotul supravietuitor are urmatoarele drepturi

 • un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre mostenitorii legali sau un drept de mostenire in lipsa acestora;
 • un drept de mostenire special asupra mobilierului, obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta;
 • un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit.

Sotul supravietuitor are un drept special de mostenire. El se intinde asupra mobilierului si obiectelor apartinand gospodariei casnice.

Pentru a obtine aceasta categorie de bunuri in exclusivitate, este necesara indeplinirea a doua conditii:

 • sotul supravietuitor nu trebuie sa vina in concurs cu clasa intai de mostenitori
 • sotul decedat nu trebuie sa fi dispus de aceste bunuri prin liberalitati intre vii (donatii) sau pentru cauza de moarte (legate facute prin testament).

Din aceasta categorie fac parte lucruri ce serveau la mobilarea locuintei sotilor (mobilier, covoare, televizor, radio) care serveau in cadrul gospodariei casnice (obiecte de menaj, aragaz, masina de spalat rufe, frigider, aspirator) sau care au fost afectate in concret folosintei comune a sotilor.

Cota parte din mostenire cuvenita sotului supravietuitor se modifica in functie de categoriile de mostenitori cu care vine in concurs.

Cota succesorala a sotului supravietuitor este de

 • in concurs cu descendentii defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul si de numarul acestora, 1/4 din mostenire;
 • in concurs cu ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati ai defunctului, atunci cand vin impreuna la mostenire, indiferent de numarul acestora, 1/3 din mostenire;
 • in concurs fie doar cu parintii defunctului sau unul dintre acestia, fie doar cu fratii sau surorile defunctului ori descendentii acestora, indiferent de numarul lor, 1/2 din mostenire;
 • in concurs cu ascendentii ordinari (mostenitorii din clasa a treia) sau cu colateralii ordinari (mostenitorii din clasa a patra), in ambele cazuri, indiferent de numarul acestora, 3/4 din mostenire;
 • in ipoteza in care nu exista mostenitori legali in nici una din cele patru clase si nu exista nici mostenitori testamentari, sotul supravietuitor va culege intreaga mostenire.

Dreptul temporar de abitatie

Legea ii recunoaste sotului supravietuitor, care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alta locuinta, un drept de abitatie asupra casei in care a locuit pana la data deschiderii mostenirii, daca aceasta casa face parte din bunurile mostenirii.

Acesta este un drept temporar care dureaza pana la partaj, dar nu mai devreme de un 1 an de la data deschiderii succesiunii sau, chiar inainte de implinirea termenului de un an in caz de recasatorire a sotului supravietuitor.

Dreptul de abitatie este un drept gratuit, inalienabil si insesizabil.

Comostenitorii pot cere restrangerea dreptului de abitatie in cazul in care locuinta nu este necesara in intregime sotului supravietuitor sau schimbarea obiectului abitatiei, daca pun la dispozitia sotului supravietuitor o alta locuinta corespunzatoare.

Dreptul de abitatie este si insesizabil, neputand fi urmarit de creditorii sotului supravietuitor. Sotul supravietuitor beneficiaza de acest drept cu titlu gratuit respectiv nu este obligat sa plateasca chirie mostenitorului care a dobandit proprietatea casei.

Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor

 • sotul supravietuitor vine la mostenire in nume propriu nu si prin reprezentare;
 • sotul supravietuitor este mostenitor rezervatar;
 • sotul supravietuitor datoreaza raportul donatiilor fata de descendenti.

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Mostenirea sotului supravietuitor, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *