0745.095.893

Cabinet Avocatura Lex Plus

Avocat Bucuresti

Articole

Model emitere ordonanta de plata


S.C. …………......,..

NR._____/____________

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subscrisa S.C. …………………. cu sediul in……….., reprezentata legal de…………., in temeiul OUG nr. 119/2007, solicita emiterea unei

 

ORDONANTE DE PLATA

 

 

impotriva piritei S.C……………………….., inregistrata la ORC cu nr. J ………, CUI …….., cu sediul in ………., , jud. ….., pentru a fi obligata la plata sumei de………. reprezentind :

- facturi insusite la plata si neonorate in termen pentru perioada…………………in cuantum de……..

- penalitati de intirziere datorate in temeiul contractului ……….in valoare totala de………….

 

De asemenea solicitam sa dispuneti obligarea piritei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceasta actiune.

 

 

MOTIVELE ACTIUNII

 

In fapt, la data de ………. am incheiat cu pirita S.C…………., contractul avind ca obiect……., contract inregistrat sub nr…….

Potrivit art…, CAP….. din contractul …. « Achitarea de catre beneficiar a costului prestatiilor se va face in termen de…. de la data prezentarii facturii de catre prestator, care va fi ultima zi a lunii de facturare ».

Desi termenul de plata al facturilor a fost depasit, pirita nici pina la aceasta data nu a procedat la plata acestora.

Facturile a caror plata nu a fost efectuata sunt urmatoarele :

…………………………………..

Potrivit art. … CAP. …. din contract, « Neachitarea in intregime sau partial, din orice motiv, a costului prevazut la art.7, atrage o penalizare de 0,5% pe zi te intirziere in favoarea prestatorului , incepind cu prima zi de la expirarea termenului prevazut la art.8, calculata la intreaga suma a debitului restant ».

Dat fiind faptul ca pirita nu a inteles sa achite la termenul stabilit contractual contravaloarea prestatiilor solicitam obligarea acesteia la plata penalitatilor de intirziere in cuantum total de……. lei .

In drept, O.U.G. 119/2007.

Anexam prezentei in copie xerox, urmatoarele:

- contract ………. nr. ………;

- facturile a caror plata nu a fost onorata;

- nota calcul penalitati de intirziere;

- ch. seria ……… – in valoare de 39 lei (dovada platii taxei de timbru).

 

Depunem prezenta actiune in doua exemplare spre comunicare.

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR