Infiintare SRL. Informatii generale

Cost infiintare SRL

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Statul acorda facilitati si studentilor care doresc sa infiinteze o firma conform HG 166/2003.

Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studentii care doresc sa infiinteze o afacere proprie beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor dupa cum urmeaza:

 1. tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
 2. taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
 3. taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii solicitate comerciantilor la constituire;
 4. taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;
 5. tarifele pentru publicarea , in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;
 6. taxa de timbru pentru activitatea notariala, in cazul actelor a caror incheiere in forma autentica este obligatorie.

Nu fac obiectul facilitatilor fiscale prevazute de HG nr.166/2003:

 1. taxa de verificare si/sau rezervare firma si/sau emblema;
 2. taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Pentru a beneficia de aceste facilitati, studentul care infiinteaza o afacere proprie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa urmeze cursurile unei forme de invatamant superior la o institutie de invatamant acreditata;
 2. sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;
 3. sa nu fi depasit varsta de 30 ani.

Indeplinirea acestor conditii legale trebuie sa fie atestata printr-un act doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata al carei student este solicitantul.

Aceste facilitati fiscale se acorda o singura data si pentru constituirea unei singure firme, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile legale mentionate mai sus.

Prin urmare, facilitatile fiscale de mai sus se acorda numai pentru constituirea unei firme, nu si in cazul dobandirii acesteia prin cesiunea partilor sociale de la o alta persoana.

Intrucat dispozitiile HG. nr. 166/2003 se refera numai la institutiile de invatamant superior acreditate, rezulta ca de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studentii institutiilor de invatamant superior acreditate, de stat sau particulare, indiferent daca urmeaza specializari acreditate sau autorizate, de lunga sau de scurta durata, daca se afla la studii aprofundate si de masterat si indiferent de forma de invatamant pe care o urmeaza.

Avand in vedere ca   Legea nr.31/1990, republicata nu conditioneaza calitatea de administrator de detinerea calitatii de asociat/actionar, o societate comerciala care a beneficiat la infiintare de facilitatile fiscale mentionate mai sus, poate numi administratori persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de HG nr. 166/2003 pentru acordarea acestor facilitati.

Studentii cetateni straini care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior pe teritoriul Romaniei nu beneficiaza de prevederile HG nr.166/2003.

Daca, in termen de 3 ani de la inmatricularea societatii intervine cesionarea partiala sau totala a partilor sociale sau actiunilor, societatea este obligata sa restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plata.

Pentru constituirea unei societati comerciale intr-una din formele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puteti consulta site-ul  Oficiul National al Registrului Comertului la rubricile „Formulare”, „Formalitati” si „Taxe”, sau va puteti adresa serviciului de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului in a carui raza teritoriala doriti sa stabiliti sediul societatii.

Acte acte necesare pentru infiintare SRL 

 • Copie dupa B.I./C.I./Pasaport asociatului/asociatilor
 • Copie dupa B.I./C.I./Pasaport – administratorului/administratorilor
 • Copie dupa Contractul de spatiu – pentru locatia in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor) si, daca este cazul, al spatiului unde este punctul de lucru
 • Rezervarea de denumire a firmei
 • Contractul de comodat (– imprumutul spre folosinta al spatiului unde va fi sediul social, adica unde va fi inregistrata firma)
 • Actul Constitutiv al firmei
 • Declaratie de asociat sau de asociat unic (si de administrator daca este cazul); aceasta declaratie este data in fata notarului
 • Specimen de semnatura al asociatului/asociatilor
 • Dovada depunerii capitalului social (pentru banca se va intocmi un dosar separat)
 • Acordul asociatiei de proprietari/locatari (este necesar atat pentru sediul social, cat si pentru punctul/-ele de lucru – daca locatiile sunt separate si daca este cazul)
 • Cerere de infiintare SRL
 • Anexa privind inregistrarea fiscala a firmei
 • Declaratie pentru obtinerea autorizatiilor

Etape infiintare SRL

 1. Rezervarea denumirii firmei la Oficiul National al Registrului Comertului
 2. Determinarea sediului social al viitoarei societati

3.Acordul proprietarilor venici ai ai Asociatiei de Proprietari. In cazul unul apartament dintr-un bloc, este nevoie de acordul vecinilor cu care exista perete comun (verticala si orizontala) si in plus acordul asociatiei de proprietari.

 1. Intocmirea actului constitutiv
 2. Depunerea capitalului social la banca
 3. Completarea documentelor cerute de Registrul comertului pentru inregistrare – se gasesc pe site-ul ONRC
 4. Depunerea actelor la registrul comertului

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Infiintare societate cu raspundere limitata, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *