Persoana fizica autorizata – PFA este persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, persoana fizica autorizata poate colabora cu alte persoane fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit. Persoana fizica autorizata nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva.

La infiintarea de persoana fizica autorizata este necesara dovada sediului social, urmand ca la adresa respectiva sa fie inregistrata Persoana Fizica Autorizata .

Actele necesare sunt:

  • copie C.I.
  • copie legalizata dupa dovada de proprietate
  • extras de carte funciara in original, in termen de valabilitate,
  • certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate
  • acordul Asociatiei de proprietari/locatari si a proprietarilor vecini spatiului in cazul unui imobil la bloc
  • documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: fotocopie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) – dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit;
  • contract de comodat
  • specimen de semnatura

Durata ecesara infiintarii (din momentul in care toate documentele necesare sunt prezentate) este de 5-7 zile.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Infiintare persoana fizica autorizata – PFA, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *