Contract donatie in noul cod civil

Donatia este un act de liberalitate prin care donatorul da irevocabil donatarului un bun pe care acesta il accepta.

In noul cod civil donatia este definita ca un act si nu un contract, donatia presupune in mod obligatoriu un acord de vointe intre cel care da si cel care primeste, ea neputand deveni perfecta decat prin concursul consimtamintelor ambelor parti.

Conditia de forma a contractului de donatie

Ca o masura de protectie a donatorului, care prin contract transmite actual si irevocabil un drept din patrimoniul sau, fara a primi in schimb un echivalent, legiuitorul a facut din donatie un contract solemn. Astfel, atat vointa celui care isi micsoreaza patrimoniul, cat si vointa celui care primeste nu se pot exprima valabil decat in forma autentica, “nu numai pentru a asigura o dovada si o forta executorie acordului dintre parti, ci pentru ca acest acord sa aiba fiinta legala”.

Conditia formei autentice

Intre persoane prezente: toate donatiile se fac prin act autentic.

Contractul produce efecte juridice numai daca consimtamantul ambelor parti este manifestat in forma autentica.

Forma autentica este o masura de protectie a vointei donatorului, care dispune in mod actual si irevocabil de un drept in favoarea unei alte persoane, fara ca acel element de active sa fie inlocuit in patrimoniul sau printr-o valoare echivalenta.

Cerinta ad validitatem a formei autentice este prevazuta sub sanctiunea nulitatii absolute.

Dovada existentei unei donatii nu poate fi facuta cu martori, chiar daca ar exista un inceput de dovada scrisa. Nerespectarea acestei forme se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a contractului.

Nulitatea donatiei pentru lipsa formei autentice poate fi invocata de orice persoana interesata sau de instanta din oficiu si nu poate fi inlaturata in nici un fel, nu poate fi validata printr-un act confirmativ al donatorului.

In cazul in care contractul de donatie se incheie intre absenti, prin oferta si acceptare separate, atat oferta de a darui, cat si acceptarea trebuie sa fie facuta in forma autentica, altfel nu vor produce efecte juridice, fiind nule absolut.

Se mai cere ca acceptarea donatiei sa aiba loc in timpul vietii donatorului, in caz de moarte a donatorului mai inainte de acceptare, oferta devine caduca. De asemenea si donatorul trebuie sa fie in viata in momentul acceptarii, cand se realizeaza acordul de vointa necesar in vederea incheierii actului.

Daca donatorul inceteaza din viata inainte de acceptare , mostenitorii sai nu pot accepta donatia deoarece autorul lor nu le-a putut transmite nici un drept, iar oferta de donatie s-a facut intuitu personae (in cosiderarea personei).

Creditorii nu vor putea accepta donatia (nici in timpul vietii donatorului) pe calea actiunii oblice (dreptul de a accepta fiind exclusiv personal) si nici ataca refuzul pe calea actiunii pauliene, pentru ca donatorul nu-si micsoreaza patrimoniul, ci pierde numai ocazia de a-l mari.

Actul de acceptare trebuie sa fie comunicat (notificat) donatorului, in timpul vietii lui si inainte de a fi devenit incapabil. Pana in momentul primirii comunicarii, donatorul poate revoca oferta de donatie.

Revocarea donatiei poate fi expresa sau tacita.

Revocarea nu trebuie notificata donatorului.

Obligatiile donatorului

  • obligatia de predare; dupa incheierea contractului donatorul este obligat sa predea bunul daruit potrivit clauzelor stabilite si sa-l pastreze pana la predare, raspunzand de pieirea sau deteriorarea lui provenita din culpa sa.
  • obligatia de garantie; in principiu, donatorul nu datoreaza garantie pentru evictiune si nici pentru vicii ascunse, deoarece contractul este cu titlu gratuit, exceptie facand cazul in care a promis expres garantia pentru evictiune, daca aceasta provine din fapta sa.

Obligatiile donatarului

Cand donatia este pur gratuita, donatarul nu are nici o obligatie, ci numai o indatorire denumita traditional “de recunostinta” care, in cazurile anume determinate de lege, este sanctionata prin posibilitatea data donatorului de a revoca donatia pentru cauza de ingratitudine.

Donatia cu sarcina

Sarcina este o obligatie impusa donatarului, care dupa acceptarea donatiei, este tinut sa o execute.

Sarcina obliga pe donatar, in caz de neexecutare putandu-se recurge la masuri de executare, creditorul avand dreptul la actiunea in executare.

Conditia opereaza de drept, in schimb revocarea (rezolutiunea) donatiei pentru neexecutarea sarcinii trebuie sa fie ceruta justitie.

Sarcina, ca si conditia, nu trebuie sa fie imposibila, ilicita sau imorala, potrivit regulilor generale. Ea poate fi prevazuta in favoarea donatorului (ex. plata unei datorii), fie in favoarea unei terte persoane, fie in favoarea donatarului insusi (ex. efectuarea unei calatorii de studii).

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Contractul de donatie, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *