Contract comodat

Un contract de comodat este un contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa, comodantului.

Partile contractului

Comodant: este partea care transmite in folosinta temporara si gratuita celeilalte parti un bun determinat.

Comodatar: este partea care primeste in folosinta temporara si gratuita de la cealalta parte un bun determinat, cu obligatia de a-l restitui.

Pretul: un contract de comodat este un contract gratuit.

Caractere juridice

Este un contract real, fiind necesare:

 • realizarea acordului de vointa;
 • predarea (traditiunea) lucrului care formeaza obiectul contractului.

Contractul de comodat este unilateral deoarece, din momentul incheierii lui, genereaza obligatii numai pentru comodatar, afara numai daca ulterior se nasc obligatii in sarcina comodantului, ca urmare a unui fapt accidental aparut datorita unei cauze extracontractuale (gestiune de afaceri, imbogatire fara justa cauza).

Este un contract esentialmente gratuit (comodatarul nu este obligat sa plateasca contravaloarea uzurii bunului ca urmare a folosirii pentru destinatia stabilita, afara numai daca nu s-a convenit altfel prin contract – clauza care concretizeaza obligatia de restituire a bunului in starea in care a fost predat).

Conditii de validitat contract comodat

 • la incheierea contractului, ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare;
 • nu este necesar ca comodantul sa aiba calitatea de proprietar fiindca contractul nu este translativ de proprietate (calitatea de comodant o poate avea si uzufructuarul si locatarul);
 • comodatarul nu poate imprumuta unui tert bunul care face obiectul contractului de comodat, deoarece el detine lucrul exclusiv pentru folosinta proprie;
 • scopul imprumutului sa aiba o cauza licita;
 • consimtamantul partilor sa nu fie viciat.
 • contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile, individual determinate, deoarece ele trebuie sa fie restituite in natura, in individualitatea lor.

Prin efectul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, comodantul pastrandu-si calitatea de proprietar.

Efectele contractului de comodat

Obligatii ale comodantului

 • sa restituie cheltuielile de conservare a bunului (cheltuielile cu caracter extraordinar, necesare si urgente);
 • sa plateasca despagubiri comodatarului pentru eventualele vicii de care avea cunostinta si nu le-a facut cunoscute comodatarului.

Obligatii ale comodatarului

 • sa conserve bunul ca un bun proprietar;
 • sa foloseasca bunul potrivit destinatiei lui, determinate prin natura sa ori potrivit conventiei partilor;
 • sa suporte cheltuielile de folosinta (intretinere) a bunului;
 • sa restituie bunul in natura sa specifica, la indeplinirea termenului stabilit prin contract;
 • sa repare bunul in ipoteza in care acesta a fost avariat;
 • sa restituie comodantului odata cu bunul si fructele, daca acesta este producator de fructe, iar partile nu au convenit altfel.

Raspunderea comodatarului subzista chiar si in cazurile fortuite daca bunul

 • a fost folosit pentru alte trebuinte decat cele stabilite prin contract;
 • este folosit dupa data scadenta;
 • piere, desi putea fi salvat.

Contractul inceteaza

 • la expirarea termenului contractual ori la data expirarii trebuintelor comodatarului;
 • inainte de termen, prin hotarare judecatoreasca, daca se dovedeste “o trebuinta mare si neprevazuta” a comodantului;
 • ca urmare a mortii comodatarului.

Un contract de comodat poate inceta si prin reziliere

 • ceruta instantei de judecata conform regulilor de drept comun (ex: nerespectarea destinatiei bunului);
 • de drept, daca partile au prevazut o clauza corespunzatoare in contract.

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Contractul de comodat, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *