Clasificarea-contractelor

Contractul este un act juridic civil care reprezinta acordul de vointa a doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.

Contracte se pot clasifica in tot felul de moduri, in functie de mai multe criterii dupa cum urmeaza:

Dupa continut

 • bilaterale (sinalagmatice) : care dau nastere la obligatii in sarcina ambelor parti (fiecare parte are, concomitent, atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor.
 • unilaterale care dau nastere la obligatii numai in sarcina unei parti (o parte este numai creditor, iar cealalta numai debitor).

Dupa scopul urmarit de parti

 • cu titlu oneros in care in schimbul unui folos patrimonial procurat de o parte celeilalte parti se urmareste obtinerea altui folos patrimonial.
 • cu titlu gratuit : acte juridice prin care o persoana dispune de un bun al sau in favoarea altei persoane, fara a urmari primirea, in schimb, a unui echivalent.

Dupa modul de formare

 • consensuale, care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor, simpla lor manifestare de vointa, neinsotita de nici un fel de forma, fiind suficienta pentru validitatea contractului.
 • solemne, pentru a caror incheiere valabila se cere respectarea unei anumite forme, care, de regula, este forma autentica (ex.: contractul de donatie, contractul de ipoteca).
 • reale, care se formeaza valabil numai daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului (ex: contractul de depozit, contractul de comodat).

Dupa cum sunt sau nu sunt nominalizate in legislatia civila

 • nenumite care nu se bucura de o denumire legala si de o reglementare proprie (ex.: contractul de intretinere).
 • numite care au denumire data de legea civila, precum si o reglementare proprie (ex.: contractul de vanzare-cumparare).

Dupa corelatiile existente intre ele

 • principale care au o existenta de sine statatoare, regimul lor juridic nedepinzand de cel al altui contract.
 • accesorii care nu au o existenta de sine statatoare, soarta lor juridica depinzand de soarta unui alt contract, principal (ex.: contractul de gaj, contractul de ipoteca).

Dupa efectele produse

 • translative care au ca efect stramutarea unui drept civil subiectiv dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu (ex.: contractul de vanzare-cumparare, contractul de donatie).
 • constitutive care dau nastere unui drept civil subiectiv ce nu a existat anterior (ex.: contractul de gaj, contractul de ipoteca).
 • declarative care au ca efect consolidarea, definitivarea unui drept civil subiectiv preexistent (ex.: contractul de tranzactie, contractul de imparteala).

Dupa obiect

 • simple prin care se realizeaza o singura operatiune juridica (ex.: contractul de vanzare cumparare, contractul de donatie).
 • complexe (mixte) prin care se realizeaza doua sau mai multe operatiuni juridice (ex: contractul de hotelarie care presupune inchirierea camerei sau a apartamentului, depozitarea de bagaje, pastrarea obiectelor de valoare, prestarea unor servicii).

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Clasificarea contractelor, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *