Cetatenia-romana

Pentru dobandirea cetateniei, in general se folosesc doua sisteme: jus sangvinis (dreptul sangelui) si jus soli (dreptul locului).

Conform sistemului “dreptul sangelui” copilul devine cetatean roman daca se naste din parinti care, amandoi sau numai unul are cetatenie romana.

Conform sistemului “dreptul locului” copilul devine cetatean al unui stat daca se naste pe teritoriul statului respectiv.

In dreptul roman a fost adoptat sistemul jus sangvinis ca fiind cel mai potrivit.

 

Moduri de dobandire a cetateniei

 1. Dobandirea prin nastere

Se aplica sistemul jus sangvinis: daca copilul se naste din parinti cetateni romani se stabileste ca este cetatean roman.

Este cetatean roman copilul nascut dintr-un parinte cetatean roman si unul strain sau fara cetatenie.

In toate aceste cazuri teritoriul unde s-a nascut sau unde domiciliaza unul sau ambii parinti, nu influienteaza, in nici un fel cetatenia copilului.

 1. Dobandirea cetateniei prin repatriere

Acest mod de dobandire a cetateniei se refera la persoanele care au avut cetatenie romana si au pierdut-o ca urmare a stabilirii lor in strainatate si care doresc sa se reintegreze in societatea romana. Aceste persoane sunt legate de poporul roman si ca atare lege considera repatrierea un mod de dobandire a cetateniei romane.

Situatii posibile:

– dobandirea cetateniei romane de unul dintre soti nu afecteaza cetatenia celuilalt sot, se stabileste ca sotul strain poate cere dobandirea cetateniei romane in conditiile legii.

– cat priveste copilul minor al repatriatului, legea prevede ca parintii hotarasc pentru copilul lor si ca minorul care a amplinit varsta de 14 ani trebuie sa-si exprime consimtamantul separat. Daca parintii nu cad de acord, va decide Tribunalul de la domiciliul minorului, tinand cont de interesele lui.

– cererile de repatriere se depun la Ministerul Justitiei. Aprobarea revine Guvernului la propunerea Ministrului justitiei.

 1. Dobandirea cetateniei prin adoptie

Conform legii, cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie, prin adoptie, daca adoptatorii sunt cetateni romani sau, atunci cand adoptia se face de catre o singura persoana, daca acesta este cetatean roman, iar in toate cazurie adoptatul nu are varsta de 18 ani.

In cazul in care numai unul dintre adoptatori este cetatean roman atunci cetatenia va fi hotarata de comun acord, iar in caz de dezacord va decide instanta de judecata in functie de interesul adoptatului.

Adoptia unui copil strain de catre cetateni romani se face numai cu incuviintarea unei autoritati statale, deoarece cetatenia prin adoptie este incontestabil o problema de stat.

 1. Dobandirea (acordarea) cetateniei romane la cerere

Acest mod de dobandire a cetateniei romane ii priveste pe cetatenii straini sau persoane fara cetatenie care isi manifesta vointa de a se integra in societatea romana.

Cei care solicita cetatenia romana trebuie sa indeplineasca anumite conditii, proceduri, organul competent sa evalueze cererea este Autoritatea Nationala pentru Cetatenie.

Conditii pentru acordarea cetateniei romane la cerere:

– persoana s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei, ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu locuieste in mod legal, continuu si statornic pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman. Aceste termene pot fi reduse, daca solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international.

Legea distinge intre persoanele care s-au nascut pe teritoriul Romaniei si celelalte. In primul caz legea nu mai pune conditia de a fi domiciliat un anumit timp pe teritoriul Romaniei, ci numai de a domicilia in timpul cererii, considerandu-se ca legaturile acestei persoane cu societatea romaneasca sunt mult mai stranse decat in cazul unei persoane nascute in strainatate.

– dovedeste prin comportarea si atitudinea sa loialitate fata de statul si poporul roman;

– a implinit varsta de 18 ani;

– are asigurate mijloacele legale de existenta;

– este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau strainatate pentru infractiuni care il fac nedemn de a fi cetatean roman;

– cunoaste limba si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;

– cunoaste prevederile Constitutiei Romane.

Legea reglementeaza doua situatii in cazul acordarii cetateniei romane: se poate acorda cetatenia romana persoanei care a avut aceasta cetatenie si care cere redobandirea ei, cu pastrarea domiciliului in strainatate; in al doilea caz, e vorba de acordarea cetateniei romane persoanei care nu a avut niciodata aceasta cetatenie dar o cere.

Aceste doua categorii de persoane care cer dobandirea sau redobandirea cetateniei romane trebuie sa indeplineasca si ele anumite conditii prevazute de lege.

Astfel, poate dobandi cetatenie romana continuand sa domicilieze in strainatate numai persoana care a mai avut cetatenie romana dar care a pierdut-o intr-un mod sau altul. De asemenea, aceasta persoana depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din tara in care domiciliaza.

In situatia persoanelor care cer acordarea cetateniei romane si care nu au mai avut aceasta calitate legea impune domicilierea in tara si obligatia depunerii juramantului in tara.

Data la care se dobandeste cetatenia romana este cea la care s-a depus juramantul de credinta.

Legea reglementeaza toate situatiile posibile in cazul cererii de acordare a cetateniei. Astfel, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani nascut din parinti cetateni straini sau fara cetatenie, dobandeste cetatenia romana odata cu parintii sai. Daca numai unul din parinti dobandeste cetatenia romana, cetatenia copilului o vor hotara parintii de comun acord, iar in caz de dezacord tribunalul de la domiciliul copilului, tinand cont de interesele acestuia.

Pierderea cetateniei romane

Cetatenia romana poate fi pierduta prin retragerea acesteia.

Cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere.

Se poate retrage cetatenia romana celui care:

 1. aflandu-se in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;
 2. aflandu-se in strainatate se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;
 3. a obtinut cetatenia romana in mod fraudulos.

In primul rand, se constata ca nu se poate retrage cetatenia romana decat persoanelor care se afla in afara granitelor tarii. Cetateanului roman care domiciliaza pe teritoriul Romaniei nu i se poate retrage cetatenia romana decat atunci cand a obtinut-o in mod fraudulos.

In al doilea rand, fiind vorba de o sanctiune, retragerea cetateniei romane se pronunta numai impotriva persoanei vinovate, aflate in una din situatiile prevazute de lege si mentionate mai inainte si nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotului sau copiilor.

Retragerea cetateniei romane se pronunta de catre Guvern, prin hotarare, la propunerea Ministrului justitiei. Cetatenia romana in aceste cazuri se pierde pe data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de retragere.

Cazuri de pierdere a cetateniei romane

Situatii care privesc insa numai copiii minori, copiii care de regula urmeaza conditia juridica a parintilor.

Adoptia unui copil minor cetatean roman, de catre cetateni straini.

In cazul in care un copil minor cetatean roman este adoptat de cetatean strain, pierde cetatenia romana daca adoptatorul solicita aceasta in mod expres si daca adoptatul este considerat, potrivit legii straine, ca a dobandit cetatenia straina.

In grija sa pentru copilul minor, legea merge mai departe si mai impune o conditie si anume ca, potrivit legii straine (a adoptatorilor), copilul sa fie considerat ca a dobandit cetatenia straina. Aceasta conditie este deosebit de importanta, deoarece se evita situatia neplacuta in care minorul adoptat ar putea ramane fara nici o cetatenie. De aceea legea precizeaza ca data pierderii cetateniei romane este data dobandirii de catre minor a cetateniei adoptatorului.

Dar adoptia din anumite motive, poate fi declarata nula sau anulata.

Astfel, daca adoptia a fost declarata nula sau anulata, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a pierdut niciodata cetatenia romana.

Stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei duce, de asemenea, la pierderea cetateniei romane, daca parintii sunt cetateni straini.

Anularea, declararea nulitatii sau desfacerea adoptiei unui minor de catre cetateni romani.

Daca un copil strain a fost adoptat de cetateni romani, iar aceasta adoptie a fost anulata sau declarata nula este firesc ca acesta sa piarda cetatenia romana pe care o dobandise ca efect al adoptiei sale.

Legea prevede in acest sens ca anularea sau declararea nulitatii adoptiei in cazul in care copilul nu a implinit varsta de 18 ani si domiciliaza in strainatate sau paraseste tara pentru a domicilia in strainatate, duc la consecinta ca minorul e considerat ca nu a fost niciodata roman. Situatia se prezinta in acelasi mod si in cazul desfacerii adoptiei, singura deosebire fiind ca de aceasta data copilul pierde cetatenia romana pe data cand adoptia a fost desfacuta.

Acte necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane:

 1. pasaport original si copie legalizata sau ”conform cu originalul”;
 2. carnet de identitate pentru cetateni straini (carnetul de stabilire a domiciliului in Romania) – original si copie legalizata sau “conform cu originalul”;
 3. adeverinta din care sa rezulte perioadele in care s-a aflat in afara teritoriului statului roman, in timpul celor 8 ani de sedere legala in Romania sau 5 ani in cazul casatoriei cu un cetatean roman;
 4. adeverinta din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei – eliberata de Autoritatea pentru straini
 5. declaratie personala, autentificata din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;
 6. certificat de nastere, tradus in limba romana, legalizat si copie xerox a certificatului original;
 7. certificat de casatorie in copie legalizata (necesar in situatia casatoriei cu un cetatean roman);
 8. dovada cetateniei romane a sotului sau a sotiei (actul de identitate in copie legalizata);
 9. certificate de nastere ale minorilor (in cazul casatoriei cu un cetatean roman) – copii legalizate;
 10. certificatele de nastere ale minorilor se depun si in cazul in care ambii parinti sunt cetateni straini si doresc cetatenia romana pentru acestia. Consimtamantul autentificat la notar al parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii precum si consimtamantul in forma autentica al minorului care a implinit varsta de 14 ani;
 11. diploma de studii (copie xerox) in cazul in care s-au facut studiile in Romania;
 12. cazier judiciar din Romania (valabil 3 luni de la data emiterii);
 13. cazier judiciar din strainatate – valabil un an de la data emiterii – traducere in limba romana, legalizata si copie xerox a originalului
 14. dovada locuintei – copie legalizata;
 15. dovada mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor (dupa caz):
 16. a) actul de constituire a unei societati comerciale (act constitutive, hotarare judecatoreasca, certificat inmatriculare, ultimul bilant contabil) – original si copie xerox;

– certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat sau

 1. b) contract de munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca – original si copie xerox precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar sau
 2. c) talon de pensie ori alte dovezi.

Persoanele care solicita acordarea cetateniei romane trebuie sa cunoasca:

– limba romana (scris si citit);

– Constitutia Romaniei, Imnul national;

– notiuni de cultura si civilizatie romaneasca (istoria si geografia Romaniei, arta si literatura romana).

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Cetatenia romana, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *