Certificat mostenitor

Certificatul de mostenitor reprezinta documentul eliberat de biroul notarial de la locul deschiderii mostenirii, prin care se atesta calitatea de mostenitor legal sau testamentar a unei persoane, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor din masa succesorala, in cota care se cuvine fiecaruia.

El reprezinta totodata actul final al procedurii succesorale notariale.

Certificatul de mostenitor, pune in lumina acordul partilor cu privire la calitatea lor de mostenitori, intinderea drepturilor pe care le au si bunurile succesorale care formeaza patrimonial defunctului.

Acest acord de vointa poate fi consfintit printr-un singur act daca toti mostenitorii prezenti, in acelasi timp, in fata notarului, isi recunosc reciproc atat calitatea de mostenitor, cat si cotele de mostenire sau bunurile care compun masa succesorala, sau prin acte diferite (declaratii autentice care sunt date la termene diferite).

Certificatul de mostenitorse elibereaza de catre notarul public de la locul deschiderii succesiunii, la cererea oricarui mostenitor legal sau testamentar.

Certificatul de mostenitor se poate elibera de catre notarul public numai daca intre mostenitori nu exista neintelegerii cu privire la mentiunile ce urmeaza sa le cuprinda. Daca exista neintelegeri intre comostenitori cu privire la mentiunile facute in certificat, atunci, procedura notariala se suspenda.

Cuprinsul certificatului de mostenitor contine date in legatura cu cel care lasa mostenirea, data eliberarii, organul care il elibereaza, calitatea mostenitorilor, activul si pasivul mostenirii, cota care revine fiecarui mostenitor, domiciliul mostenitorilor, taxele de timbru, actul de imparteala al succesiunii, daca mostenitorii si-au impartit bunurile prin act notarial.

Cei vatamati in drepturile lor pot cere instantei judecatoresti constatarea sau, dupa caz, declararea nulitatii acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Certificatul de mostenitor, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *