Cerere privind emiterea ordinului de protectie

 1. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)

Denumirea:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana desemnată cu formularea cererii:

II.Asistenţa juridică

Victima are un avocat?     DA/NU

În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat?  DA/NU

III.Date privind victima violenţei în familie

Numele:         Prenumele:

Locul şi data naşterii           Cetăţenia

Sexul: F/M

Prenumele tatălui    Prenumele mamei

Act de identitate: CI/BI/Paşaport    Serie   nr.

CNP:

Adresa1: Doreşte să rămână secretă? DA/NU

Telefon2: Doreşte ca numărul să rămână secret? DA/NU

1Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuieşte în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

2Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

IV.Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)

Numele:         Prenumele:

Locul şi data naşterii           Cetăţenia

Sexul F/M

Prenumele tatălui    Prenumele mamei

Adresa

Telefon

V.Relaţia dintre victima violenţei în familie şi persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie (pârât)

1.Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamaţie etc. împotriva aceleiaşi persoane? DA/NU

În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.

2.Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau contravenţie? DA/NU

În caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia.

3.Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?

4.Situaţia familială – persoane care convieţuiesc în locuinţă

Numele şi prenumele         Data naşterii Gradul de rudenie

 

VI.Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie

1.Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor

2.Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?

3.A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor?

4.Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără drept de pârât?

5.Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?

6.Există martori la faptele descrise?

7.Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)

VII.Asistenţa medicală a victimei

 1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU

2.A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU

3.Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU

În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.

În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical.

VIII.Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie

 1. a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;    DA/NU
 2. b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei;    DA/NU
 3. c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este posibil, doar asupra unei părţi a locuinţei comune, astfel încât pârâtul să nu vină în contact cu victima;            DA/NU

d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă;

d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de copiii victimei sau faţă de alte rude ale acesteia;

d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor locuri.       DA/NU

DA/NU

DA/NU

 1. e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care victima le frecventează sau le vizitează periodic;

În caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone.       DA/NU

 1. f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;            DA/NU
 2. g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;   DA/NU
 3. h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;

În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data naşterii copiilor, persoana către care se propune încredinţarea.       DA/NU

 1. i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

În caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce reprezintă?      DA/NU

IX.Alte măsuri

 1. Victima are o activitate remunerată?

În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o primeşte.       DA/NU

 1. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată?

În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o primeşte, dacă se cunoaşte.            DA/NU

 1. Există alte surse de venituri ale familiei?

În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte.            DA/NU

X.Alte precizări considerate ca relevante

Data                                                                                          Semnătura

 

Domnului preşedinte al Judecătoriei ……………………………….

 

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Cerere ordin de protectie, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *