Contract  imprumut de folosinta masina

Contract  imprumut de folosinta masina   CONTRACT DE COMODAT   PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Dl. ……………, domiciliat in ……………posesor al ….. seria  ……nr…….., cod numeric personal ………., in calitate de comodant, pe de o parte, si 1.2.  …………., cu sediul in … Read More

Contact

Contact Cabinet Avocatura Lexplus Contact Avocat Titular VRABIE OANA Sos. Mihai Bravu nr. 7, bl. P37A, sc. A, et. 1, ap. 1, interfon 01, Sector 2, Bucuresti, Romania Bucuresti Romania (+4) 031 815 67 07 (+4) 0745.095.893 http://www.lexplus.ro Formular de … Read More

Consultatii juridice divort

Consultanta juridica Procesul de divort este un litigiu cu o puternica incarcatura emotionala, de multe ori fiind puse in discutie aspecte intime ale cuplului. Lipsa acordului dintre soti cu privire la divort, confruntarile legate de locuinta copiilor minori, de cuantumul … Read More

Consultanta juridica

Consultatii juridice online Cabinet de Avocat “Oana Vrabie” vine in ajutorul celor care necesita sfaturi juridice competente si prompte, persoane fizice si persoane juridice, prin intermediul unei consulatii juridice online. In urma mesajului trimis de dumneavoastră, solicitand o consultatie juridica … Read More

Clauza de neconcurenta

Clauza neconcurenta Clauza de neconcurenta presupune ca angajatul sa nu presteze in interes personal sau al unui tert activitati care sa se afle in competitie cu firma la care a fost angajat, dupa incetarea contractului sau de munca. O clauza … Read More

Clasificarea contractelor

Clasificarea-contractelor Contractul este un act juridic civil care reprezinta acordul de vointa a doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii. Contracte se pot clasifica in tot felul de … Read More

Cetatenia romana

Cetatenia-romana Pentru dobandirea cetateniei, in general se folosesc doua sisteme: jus sangvinis (dreptul sangelui) si jus soli (dreptul locului). Conform sistemului “dreptul sangelui” copilul devine cetatean roman daca se naste din parinti care, amandoi sau numai unul are cetatenie romana. … Read More

Cesiune de creanta

Cesiune de creanta Cesiune creanta   Cesiunea de creanta, in general, este o modalitate de transmisiune a creantei apartinand cedentului catre cesionar contra unui pret. Cesiune de creanta este o conventie incheiata intre creditorul cedent (cel care transmite creanta) si … Read More

Certificatul de mostenitor

Certificat mostenitor Certificatul de mostenitor reprezinta documentul eliberat de biroul notarial de la locul deschiderii mostenirii, prin care se atesta calitatea de mostenitor legal sau testamentar a unei persoane, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor … Read More

Cerere ordin de protectie

Cerere privind emiterea ordinului de protectie Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul) Denumirea: Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Persoana desemnată cu formularea cererii: II.Asistenţa juridică Victima are un avocat?     DA/NU În caz negativ, doreşte să i … Read More

1 2 3 4 5