Procedura succesorala notariala

Procedura succesorala Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri … Read More

Procedura insolventei

Deschiderea procedurii insolventei Procedura reglementata de Legea insolventei nr. 85/2006, indiferent de felul ei, “ incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau creditori sau orice alte persoane sau institutii prevazute de lege”. Pentru ca o … Read More

Partile in procesul civil

Pe parcursul procesului civil denumirea partilor din proces este diferita: La prima judecata partile se numesc reclamant si parat; In faza de judecata a apelului, partile se numesc apelant si intimat; La judecata in recurs, partile se numesc recurent si … Read More

Partaj succesoral. Partaj mostenire

Mostenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Mostenirea  unei persoane se deschide la data decesului acesteia. Deschiderea procedurii succesorale poate fi facuta de catre orice persoana interesata respectiv care are vocatie … Read More

Onorariu Avocat

Onorariul are un nivel accesibil si se modifica semnificativ in functie de diversi factori cum ar fi: complexitatea lucrarii, timpul alocat, urgenta, istoricul colaborarii cu clientul etc. Cheltuieli: Cheltuielile aferente activitatii avocatiale – taxe de timbru, timbru judiciar, onorariu expert, … Read More

Notificare reziliere contract

Notificare reziliere contract   NOTIFICARE Subscrisa S.C …………………, cu sediul in …….., str. ………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., sector …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …….., avand cod fiscal ……., tel./fax ………….., reprezentata … Read More

Mostenirea sotului supravietuitor

Pentru a-l putea mosteni pe defunct, sotul supravietuitor trebuie sa indeplineasca conditiile genereale cerute de lege pentru a mosteni: capacitate succesorala, sa nu fie nedemn, dar si o conditie speciala, si anume aceea de a avea calitatea de sot la … Read More

Mostenirea legala in Noul cod civil

Mostenitorii legali – art 963 Rudele defunctului vin la mostenire in urmatoarea ordine – art 964 Reprezentarea succesorala Sotul supravietuitor si mostenirea  – art 970-974 Rudele si mostenirea. Impartirea mostenirii – art 975   CARTEA a IV-a – TITLUL II … Read More

Model contract cesiune de creanta

Model contract cesiune de creanta CONTRACT DE CESIUNE CREANTA   Art. 1. Partile contractante: S.C. …………, cu sediul in …………………………., nr. inregistrare R.C., CUI…….., prin director general …………, in calitate de CEDENT si ………………., cu sediul in …………………., nr. inregistrare … Read More

1 2 3 4 5