anulare-certificat-mostenitor

Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale prin mentiunile cuprinse in certificatul de mostenitor poate cere anularea acestuia.

Mostenitorul sau mostenitorii participanti la procedura succesorala notariala nu pot cere anularea decat daca fac dovada unui viciu de consimtamant sau a unui motiv de nulitate absoluta (frauda la lege, cauza ilicita, obiect ilicit etc.)

Participarea la procedura succesorala notariala si acordul implicit cu mentiunile cuprinse in certificatul de mostenitor nu echivaleaza cu renuntarea la invocarea motivelor de nulitate relativa (si cu atat mai putin de nulitate absoluta) care ar afecta testamentul, renuntarea neputand fi decat expresa si, in orice caz, facuta in cunostinta de cauza.

Fata de terti, categorie in care se includ si mostenitorii care din indiferent ce motive nu au fost citati de notarul public in cadrul procedurii succesorale notariale, certificatul de mostenitor nu are decat o forta probanta relativa, mentiunile sale putand fi combatute prin orice mijloc de dovada admis de lege.

Pot cere anularea certificatului de mostenitor persoanele straine de mostenire care au drepturi proprii asupra bunurilor incluse in certificatul de mostenitor ca facand parte din masa succesorala. In acest caz, actiunea in anulare a certificatului de mostenitor este dublata de actiunea in revendicare.

Daca tertul reclamant contesta calitatea de mostenitori a celor inscrisi in certificatul de mostenitor ori faptul ca acestia ar fi singurii mostenitori ai defunctului, anularea certificatului de mostenitor se combina cu actiunea in petitie de ereditate, daca bunurile succesorale se afla in posesia mostenitorilor mentionati in certificat, sau cu actiunea in constatarea calitatii de mostenitor, daca bunurile succesorale se afla in posesia reclamantului.

Intrucat actiunea in anulare a certificatului de mostenitor nu este niciodata o actiune de sine statatoare, ci una grefata pe actiunile care sanctioneaza drepturile celor interesati, din punctul de vedere al prescriptiei extinctive, se vor aplica regulile celor din urma actiuni, care dau consistenta actiunii in anulare.

Cererile de desfiintare pentru motive de nulitate absoluta, pentru constatarea calitatii de mostenitor, pentru petitia de ereditate ori pentru revendicare sunt imprescriptibile.

Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Pana la anularea lui prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina a calitatii de mostenitor si a cotei si a bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte.

In cazul anularii certificatului,  notarul public va elibera un nou certificat pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. In acest scop, instantelor judecatoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent in solutionarea cauzei, copie dupa hotararea judecatoreasca, impreuna cu dosarul notarial, daca a fost cerut in timpul judecatii.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Anularea certificatului de mostenitor, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *