Uzucapiunea
post

Uzucapiunea Este denumita si prescriptia achizitiva, este un mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege. Uzucapiunea extratabulara Dreptul de proprietate … Read More

Suspendare activitate firma
post

Suspendare activitate societate comerciala Acte necesare suspendare temporara activitate societate comerciala Daca nu mai pot fi desfasurate activitatile pentru care a fost infiintata firma sau daca se  anticipeaza o scadere a activitatii firmei pentru o anumita perioada de timp se … Read More

Succesiune
post

Succesiunea in Noul cod civil Rezerva succesorala Renuntarea la mostenire Acceptarea mostenirii Mostenirea sotului supravietuitor      Procedura succesorala notariala Anulare certificat mostenitor Certificat de mostenitor Impartirea mostenirii   Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat in vigoare de la 1 octombrie … Read More

Somatie de plata
post

Somatie de plata   Catre …………… Nr……/………….. In atentia …………… Somatie de plata Intrucat au trecut ….. zile de la data scadenta a facturii Nr………, neonorata de dvs., va reamintim ca ne datorati suma de …….. lei (din care…….. achitati). … Read More

Servicii avocat 
post

Toti suntem in cautarea unei rezolvari simple, dar cu un efect maxim, insa este indicat ca aceasta rezolvare a problemei sa fie si legala, nu doar facila. In calitate de avocati specializati va spunem ca aveti drepturi si obligati daca sunteti  cetateni … Read More

Sediu social
post

Sediu social al unei societati comerciale Orice societate comerciala trebuie sa aiba un sediu social. Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu urmatoarele documente (fotocopii): contract de vanzare-cumparare; contract de inchiriere sau subinchiriere (inregistrat la organele … Read More

Rezolutiunea si rezilierea contractelor
post

Rezolutiunea este o sanctiune a neexecutarii culpabile a uneia dintre obligatiile care-si servesc reciproc de cauza, izvorata dintr-un contract sinalagmatic cu executare imediata, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia existenta anterior incheierii sale, fie pe … Read More

Renuntarea la mostenire
post

Renuntarea la mostenire nu se presupune, ci trebuie facuta in forma autentica la orice notar public sau, dupa caz, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu exceptia cazului in care, indeplinind conditiile prevazute de lege pentru a putea … Read More

Recuperarea creantelor
post

Creantele pot fi recuperate fie prin intermediul formularii unei cereri pentru emiterea unei ordonante de plata, fie prin formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitorului, in temeiul Legii nr. 85/2006 a insolventei. Diferentele dintre aceste doua cai … Read More

Recuperare creante. Deschiderea procedurii insolventei
post

Tribunalul IASI, Sentinta comerciala Nr. 913 S din 30 septembrie 2010 Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal, creditoarea SC G SA a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitorul AF P pentru recuperarea unei creante in suma de 10522,78 … Read More

1 2 3 4 6